Catering do przedszkola

Oferujemy catering dla żłobków i przedszkoli oparty na zasadach zdrowego odżywiania.

Wieloletnie doświadczenie w branży sprawia, iż potrafimy dopasować pod dziecięce smaki pełnowartościową, zdrową żywność.

Posiłki przygotowywane przez nas w ramach cateringu przedszkolnego spełniają normy wynikające ze znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Uczestniczymy w programie “zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

http://www.zdrowojemy.info/

Celem zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, mając na względzie kwestie czasu transportu – nie dostarczamy pojedynczych obiadów – minimum logistyczne dla dostawy to 25 posiłków.

Catering do przedszkola| Catering do szkoły | Catering na polkolonie | Obiady do pracy