Catering do szkoły

Kuchnia Tytusa oferuje catering dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych oparty na zasadach zdrowego odżywiania.

Wieloletnie doświadczenie w branży sprawia, iż potrafimy dopasować pod gusta dzieci i młodzieży pełnowartościową, zdrową żywność.

Posiłki przygotowywane dla dzieci spełniają normy wynikające ze znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Uczestniczymy w programie “zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

http://www.zdrowojemy.info/

Realizujemy zamówienia od 50 do 1000  posiłków, aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, mając na uwadze charakter naszej działalności oraz kwestie czasu dostawy – nie dostarczamy pojedynczych obiadów.

Catering do przedszkola| Catering do szkoły | Catering na polkolonie | Obiady do pracy